Tuotekehityksen nopeuttaminen Google Cloud Platformin avulla

Google Cloud Platform tarjoaa monenlaisia tehokkaita työkaluja, joiden avulla kehitysprosessia voi nopeuttaa. Tuotetta voidaan iteroida nopeasti ja testata hyvinkin monenlaisissa mittakaavoissa, murehtimatta palvelinpuolen teknisistä yksityiskohdista.

Yhdenvertainen Qalmari

Qalmarin asiantuntija, Pekka Rantala, tietokoneen äärellä.

Yhdenvertaisuus on meille enemmän kuin velvoite – se on osa arvojamme ja tapa toimia. Qalmarin toimitusjohtaja Saku Hautala korostaa, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä turvallisessa ympäristössä. Siksi olemme ylpeitä yhdenvertaisuussuunnitelmastamme ja sitoutuneet edistämään tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille.

Fullstack-kehittäjä (senior)

Etsimme joukkoomme lisää taitavia fullstack-kehittäjiä toteuttamaan kivoja ja kiiltäviä käyttöliittymiä, sekä kivenkovia ja vedenpitäviä backend-ratkaisuja.

Sulautettujen järjestelmien kehittäjä (senior)

Sulatiimiämme yhdistää loputon kiinnostus teknologiaan sekä halu kehittää omaa osaamistaan. Tällä porukalla on oltu mukana tekemässä laiteprojekteja älykelloista itseohjautuviin autoihin. Nyt etsimme joukkoomme sulautettujen järjestelmien senior-kehittäjää.

Qalmareiden fyysinen toimisto löytyy nyt myös Salosta!

Fyysinen toimisto, siihen me lähdettiin jälleen. Yritystoiminnan ja qalmariparven laajentaminen kuuluu keskeisesti Qalmarin liiketoimintasuunnitelmiin tulevaisuudessa. Samaan aikaan Salossa asuvien qalmareiden määrä on jatkanut kasvuaan tasaiseen tahtiin ja tarve työ- sekä kohtaamispaikalle on kasvanut ylittäen entisten co-working tilojen tarjoamat rajat.

ERP-käyttöönottoprojekti ”ulkoisen” projektipäällikön silmin

Tietohallinnon kehitystyön yhteydessä tuli monessa kohdin esille se tosiasia, että nykyinen ERP-järjestelmä ei tue riittävästi yrityksen liiketoimintaa sen kasvutavoitteissa. Yhteisenä toiveena oli, että olemassa olevan järjestelmän käyttö lopetetaan kokonaan ja otetaan uusi, parempi järjestelmä tilalle. Vaikka uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton aikataulu oli tiukka, päätimme tehdä asiat onnistuneesti.