Qalmarista työntekijöidensa johtama yritys - "Luotamme näihin ihmisiin täydellisesti"

Qalmarista työntekijöidensä johtama yritys - "Luotamme näihin ihmisiin täydellisesti"

Qalmarin seuraava merkittävä kasvuvaihe on alkamassa. Haluamme varmistaa yrityksen pysyvän samankaltaisena kuin se nyt on myös kasvun kiihtyessä ja lonkeroidemme tuplaantuessa. Säilyttääksemme kulttuurimme ja päästäksemme tavoitteeseemme tulevaisuus tuo mukanaan positiivisia uudistuksia.

Tavoitteenamme on vuonna 2023 olla 30 henkilöä työllistävä asiantuntijaorganisaatio. Erityisen tärkeänä asiana yrityksen kasvun ja henkilöstön tuplaantumisen aikana pidämme kulttuurimme säilymistä samankaltaisena kuin millaiseksi se on kolmessa vuodessa ydinporukkamme myötä muodostunut.

Qalmari on perustajiensa sekä työntekijöidensä omistama yritys. Tarjoamme mahdollisuutta osakkuuteen, kun henkilö on ollut talossa vähintään puolen vuoden ajan. Nykyisistä qalmareista jokainen, jolle osakkuutta on tarjottu, on lähtenyt osakkaaksi. Se, jos mikä viestittää meille yrityksenä siitä, että olemme onnistuneet löytämään oikeanlaiset ihmiset tiimiimme.

Filosofiaamme kuuluu, että haluamme yhdessä työntekijöidemme kanssa tehdä Qalmarista sen, mikä se on ja tulee olemaan tulevaisuudessa. Ottaaksemme jokaisen taidot ja kokemukset paremmin huomioon, haluamme nyt yhä vahvemmin osallistaa henkilöstöämme mukaan yrityksen toiminnan suunnitteluun.

Huhtikuussa 2021 alkanut uusi tilikausi tuo mukanaan positiivisia uudistuksia, joiden toiminta heijastuu kaikkeen tekemiseemme.

MUUTOS 1: Operatiivinen johtaja

Suuren kasvuvaiheen kynnyksellä on aika kasvattaa yrityksen operatiivista johtoa, sekä jakaa tekemistä, vastuuta ja päätäntävaltaa yrityksen sisällä.

Qalmarilla kaksi vuotta työskennellyt Pasi Oksa on nimitetty yrityksen operatiiviseksi johtajaksi. Hän on aloittanut uudessa roolissaan 2.6.2021, mutta jatkaa yhä osittain myös kehitysprojektiensa parissa työskennellen.

”Pasi tuo osaamisensa kautta merkittävästi lisää osaamista ja näkemystä operatiiviseen johtoomme. Tämän myötä pystymme entistä enemmän ja keskittyneemmin hyödyntämään omia vahvuuksiamme viedessämme Qalmaria seuraavalle tasolle. Pasin uusi rooli on myös hyvin keskeinen, kun alamme laajentamaan myös muun henkilöstömme vastuualueita ja käynnistämme johtoryhmätyöskentelyn”, kuvailee Qalmarin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Saku Hautala.

Oksan ottaessa suurempaa roolia yrityksen operatiivisessa johdossa, yrityksen toinen perustaja ja toimitusjohtaja, Ari Varjonen, voi seurata omaa polkuaan keskittyen jatkossa enemmän yrittäjyyden lisäksi myös vaativaan asiantuntijatyöhön sekä kotimaisissa että kansainvälisissä SAP-projekteissa.

MUUTOS 2: Työntekijöistä koostuva johtoryhmä

Haluamme aidosti olla henkilöstömme johtama yritys. Tämän vuoksi olemme päättäneet perustaa työntekijöistä koostuvan johtoryhmän, joka ohjaa operatiivista johtoa ja osallistuu yrityksen strategiseen suunnitteluun sekä päätöksentekoon.

Johtoryhmä muodostuu kolmesta eniten Qalmarin osakkeita omistavasta työntekijästä, Jani Mellinistä, Pasi Schukovista ja Petra Suomalaisesta, sekä heidän yhdessä valitsemistaan kahdesta tilikausittain vaihtuvasta työntekijästä, jotka toiminnan alkaessa ovat Lauri Mukkala sekä Klaus Jokisuo. Lisäksi johtoryhmän pysyvänä jäsenenä toimii yrityksen markkinointia johtava Pauliina Uuttu.

”Asiantuntijamme ovat huippuluokan osaajia, joilla on keskimäärin viisitoista vuotta it-alan kokemusta takanaan. Haluamme entistä vahvemmin kuunnella osaajiamme, ja jalostaa jokaisen hyviä kokemuksia ja käytäntöjä eteenpäin, sekä kiertää huonoksi havaitut hommat kaukaa. Annamme ilomielin qalmareille suuremman roolin yrityksen johtamisessa ja aidon tilaisuuden vaikuttaa asioihin. Luotamme näihin ihmisiin täydellisesti”, taustoittaa Varjonen.

Työntekijöistä koostuva johtoryhmä osallistuu strategiantyön suunnitteluun, strategian luomiseen ja sen jalkauttamiseen, valmistelee valittuja kokonaisuuksia ylimmälle johdolle sekä toimii operatiivisen johdon oikeana kätenä. Sen lisäksi kullakin henkilöllä on vahva rooli oman alueensa johtavana asiantuntijana.

”Olen tuntenut Arin ja Sakun jo pidemmän aikaa, ja luotan heidän kykyynsä rakentaa verkostoa ja luotsata menestyksekästä it-alan yritystä. Johtoryhmäroolin kautta yrityksen päätöksiin vaikuttaminen tuo uuden kiinnostavan ulottuvuuden työhöni. Johtoryhmän rooli on tutkia taustoja, selvittää, ehdottaa ja suositella asioita operatiiviselle johdolle, joten rooli tarjoaa erinomaisen keinon olla yhä vahvemmin mukana rakentamassa tulevaisuuden Qalmaria”, kertoo työntekijöistä eniten yrityksen osakkeita omistava Mellin.

JAA KIRJOITUS