Yhdenvertainen Qalmari

Qalmarin asiantuntija, Pekka Rantala, tietokoneen äärellä.

Qalmarilla yhdenvertaisuus ei ole lakien ja pykälien pakottama velvollisuus, vaan se on ollut yksi keskeisimpiä arvojamme ja osa päivittäistä tekemistä yhtiön perustamisesta lähtien. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja kehitettävä työoloja ja niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Ja kun yritys työllistää vähintään 30 henkilöä, on sillä myös oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Yhdenvertaisuussuunnittelu on yhdenvertaisuuden edistämisen työkalu, jonka tarkoituksena on edistää tasavertaista ja syrjimätöntä organisaatiokulttuuria. 

Lähde: yhdenvertaisuus.fi 

“Meille on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus olla oma itsensä turvallisessa ympäristössä. Siksi yhdenvertaisuus näkyy meillä kaikkialla ja se on kiinteä osa kulttuuriamme“, kertoo Qalmarin toimitusjohtaja Saku Hautala. 

Sen lisäksi, että Qalmarin johto seisoo vahvasti yhdenvertaisuuden takana, myös työntekijöistä koostuva yhdenvertaisuustyöryhmä on tehnyt töitä yhdenvertaisuuden puolesta jo vuodesta 2022. 

Yhdenvertaisuustyöryhmä

Yhdenvertaisuus-työryhmä

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena ei ole kaikkien samanlaisuus, vaan tasapuolisten ja syrjimättömien mahdollisuuksien luominen kaikille. 

“Pyrimme siihen, että jokainen työntekijä, työnhakija ja yhteistyökumppani kokee toimivansa syrjimättömässä, suvaitsevaisessa ja yhdenvertaisessa ilmapiirissä”, kuvailee yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja Pekka Rantala. 

Yrityksen toimintaa ja yrityksessä työskentelyä pyritään järjestämään siten, että työolot sopisivat mahdollisimman hyvin kaikille työntekijöille. Sen lisäksi että yhdenvertaisessa työyhteisössä työntekijät voivat paremmin, heidän motivaationsa ja sitoutumisensa on myös vahvempaa. 

“Koska henkilöstö on Qalmarin sydän, otamme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen yrityksessä sen ansaitsemalla vakavuudella”, summaa yhdenvertaisuustyöryhmässä itsekin jäsenenä vaikuttava Hautala.  

Työryhmä on teettänyt Qalmarille yhdenvertaisuussuunnitelman, ja toimintaa seurataan yhdenvertaisuustyöryhmän vuosittain toteuttaman henkilöstökyselyn avulla. 

Turvallisempi työpaikka

Viimeisimpänä asianaan yhdenvertaisuustyöryhmä julkaisi tammikuussa 2024 Qalmarin turvallisemman työtilan ohjeet. 

Työryhmän puheenjohtaja, Rantala, kertoo turvallisemman tilan ohjeiden olevan lähtöisin etenkin LGBTIQA+ (Lesbo, Homo, Biseksuaali, Transsukupuolinen, Intersukupuolisuus, Queer, Aseksuaali ja muut) aktivismista. “Ohjeiden avulla pyrittiin luomaan tiloja, joissa vähemmistöihin kuuluvat ihmiset voisivat tuntea olonsa turvallisemmaksi ja välttyä syrjinnältä tai loukkauksilta.” 

Myöhemmin turvallisemman tilan ohjeita on laajennettu kattamaan moninaisia ihmisiä eri taustoista, osana laajempaa pyrkimystä edistää tasa-arvoa, moninaisuutta ja kunnioitusta eri ihmisryhmiä kohtaan. Turvallisemman tilan säännöt ja periaatteet ovat levinneet pikkuhiljaa erilaisiin oppilaitoksiin, organisaatioihin ja tapahtumiin. 

Ohjeiden tarkoituksena on luoda ympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä, kiusaamisesta tai loukkaavista kysymyksistä. 

“Turvallisempi tila on ohjenuora, jolla taataan, että jokaisella olisi mahdollisimman helppo olla yhdessä. Ohjeiden tarkoitus ei ole vaientaa tai estää esimerkiksi kriittistä keskustelua, vaan varmistaa, että asiat käsitellään asioina, kunnioitetaan toisiamme ja varmistetaan että jokainen uskaltaa olla oma itsensä ilman syrjintää. Ihan niin kuin jokaisella työpaikalla kuuluukin”, kiteyttää Rantala. 

 

Qalmarin turvallisemman tilan ohjeet

  1. Kunnioita toisia – Qalmarilla emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai syrjintää. Jakamaton ihmisarvo kuuluu kaikille.
  2. Älä oleta – Kunnioita jokaisen oikeutta määritellä itsensä. Pyri siihen, ettet oleta toisten sukupuolta, taustaa tai mielipiteitä. Jokainen meistä on erilainen. Älä myöskään tee oletuksia yleistäen omia kokemuksiasi.
  3. Keskustelu ja kieli – Qalmareita on monenlaisia. Muistetaan ottaa tämä huomioon ja kunnioittaa kaikkien mielipiteitä. Käsitellään arkoja aiheita kunnioittavasti. Toisten kanssa on ok olla eri mieltä. Epäasialliseen käytökseen on kuitenkin puututtava, eikä sitä hyväksytä.
  4. Kuuntele ja opi – Ota ennakkoluulottomasti vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat. Vastaantulevat uudet asiat ja tilanteet ovat mahdollisuus oppia ja kehittyä.
  5. Kunnioita rajoja – Ota huomioon toisten henkilökohtaisen fyysisen ja psyykkisen tilan tarpeet. Pyydä tarvittaessa tilaa myös itsellesi.
  6. Pyydä anteeksi – Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata valmiiksi. Mikäli loukkaat jotakuta, pyydä anteeksi.
  7. Puutu näitä ohjeita rikkovaan toimintaan – Mikäli havaitset jonkun rikkovan näitä ohjeita, ota asia rohkeasti puheeksi

Luitko jo nämä?