Jalmari-botti ohje

Videomuotoiset ohjeet löytyvät YouTube-kanavaltamme.

1.   Käyttäjähallinta

Kun tilaus on käsitelty onnistuneesti, lähetämme sähköpostitse käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Jalmari-botin kirjautumisosoite on www.jalmaribotti.fi/kirjaudu

Salasanan pääsee vaihtamaan sähköpostin alta profiili-välilehdeltä (kuva1).

Kuva 1: Profiilin asetukset.

Kuva 2: Organisaationi välilehti.

Pääkäyttäjä (OrganizationAdmin) pystyy hallitsemaan Organisaationi-välilehdeltä organisaationsa käyttäjätunnuksia, sekä luomaan sähköpostipohjia (kuva2). 

Sähköpostipohjien käyttö on mahdollista Lead-tason botissa.

2.   Dashboard

Dashboardin alta näkyy yleisnäkymä aktiivisista boteista, keskusteluista, liideistä, keskustelumäärien keskimääräinen kesto, sekä uutiset. 

3.   Chattibotit

3.1 Botin muokkaaminen ja luominen

Uuden botin pääsee luomaan Chattibotit painikkeen muokkaa/luo alta. Kaikki botissa tehdyt muutokset tallentuvat automaattisesti. Kun botti on julkaistu ja siihen tehdään muutoksia, voidaan muutokset perua (palauta julkaistu), jolloin julkaistu versio palautuu ja tehdyt muutokset perutaan.

Chattibotit alta pääsee katsomaan keskustelut ja liidit. Keskustelut-välilehdeltä näkee bottikohtaisesti tallennetut keskustelut. Liidit-välilehdellä kerrotaan mitä liidejä on bottikohtaisesti otettu käyttöön.  

Valitsemalla muokkaa/luo, pääsee luomaan uuden botin tai muokkaamaan jo olemassa olevaa bottia (kuva 3).

Kuva 3: Uuden chattibotin rakentaminen.

3.1.1 Botin asetukset

Asetukset-välilehdellä valitaan seuraavat asiat (kuva 4):

Chattibotin nimi: Näkyy pudotusvalikossa, josta käyttäjä valitsee tarkasteltavan botin (nimi ei näy bottia käyttäville nettisivukävijöille).

Google Analytics Tracking Id: Syöttämällä nettisivuille Google Analytics Tracking ID:n, pystyt seuraamaan chattibotin konversioita Google Analyticsista.

Teemaväri: Chattibotin teemaväri, joka määrittää chatti-ikkunan kehyksen värin.

Sekundäärinen väri: Toissijainen väri määrittää chattibotin viestien värin sekä puhekuplan taustavärin.

Fontin väri: Määrittää chattibotissa näytettävien viestien fontin värin.

 

Ikonien väri: Määrittää vastauksen fonttivärin.

Logo: Kuva, jota chattibotti käyttää keskustelussa botin kuvana. (Kuvan täytyy olla ladattuna jossain nettipalvelussa esim. nettisivujen media-arkistossa, josta saa kuvan urlin kopioitua (jos tarvitset apua, kysy meiltä!).

Oletuskieli: Jos käyttäjän selain käyttää tukematonta kieltä, käytetään oletuskieltä.

Näytä tervetuloa-kupla: floating-chattibotissa (sivun alalaidan chatissa) voi valita ensimmäisen viestin ponnahtavan esiin viideksi sekunniksi, kun kävijä tulee sivulle.

Keskustelu loppui -viestit: Mikäli halutaan, että keskustelu chattibotin kanssa jatkuu äärettömänä, voidaan käyttää ei loppu -toimintoa. Tällöin viestipolun perään on valittava ei loppu toiminto. Keskustelu loppui -viestin alle lisätään haluttu viesti, kuten ”Tarvitsisitko vielä apuani?”

Kuva 4: Chattibotin asetukset.

3.1.2 Keskustelun luominen

Kun asetukset ovat kunnossa, on kaksi mahdollista tapaa lähteä rakentamaan keskustelupuuta: Viestit ja viestipolut tai näiden yhdistelmä. Kuvassa näkyy esimerkki mahdollisesta keskustelupuusta (Kuva 5).

Kuva 5: Chattibotin keskustelupuu viestit-välilehdellä.

 

Chattibotti-keskusteluun pystyy lisäämään erilaisia asioita: 

Viesti, toiminto, vastaus ja laukaisin. Viesteissä pystyy lisäksi siirtämään keskusteluja viestipoluiksi (siirrä ketju viestipoluksi), muokkaamaan viestipolkua (lisää viestipolku) sekä käyttämän ei loppu -toimintoa. Halutessaan väleistä voi poistaa kokonaisen viestipolun (poista tämä ja seuraavat), jolloin valitun viestin alta poistuu kaikki alemmat viestiketjut. Vaihtoehtoisesti välistä voi poistaa vain yhden viestin (poista vain tämä). Vastauksesta pystyy lisäämään pikaviestipolkuja (lisää pikapolku) viestipolun keskelle ilman, että alle kirjattua viestipolkua pitää muokata/poistaa.

Kuvassa esimerkki viestistä ja vastauksesta, jossa näkyy mainitut ominaisuudet (kuva 6).

  • Viestillä tarkoitetaan botin lähettämää viestiä, joka sisältää tekstiä.
  • Toiminnolla tarkoitetaan elementtiä, jonka avulla käyttäjältä voidaan kysyä jotain tai hänet voidaan ohjata nettisivulle. Vaihtoehtoja ovat tekstikenttä (esim. nimen kirjoittamiseen), Iso tekstikenttä (esim. avuntarpeen kuvailuun), linkki (esim. ohjaamaan oikealle nettisivulle), arvostelu (esim. arvioimaan palvelu) ja tiedosto (esim. lataamaan työhakemus).
  • Vastaus puolestaan kuvaa nappia, jota painamalla käyttäjä pääsee eteenpäin keskustelussa. Tarjoamalla käyttäjälle useamman vastausvaihtoehdon, puu haarautuu.
  • Laukaisimet ovat tapa integroida chattibotti toisiin palveluihin, kuten sähköpostiin. Lähetettävä data voi sisältää joko koko keskustelun tai yhdessä actionissa kerätyn tiedon (toiminnon arvo). Tällä hetkellä vaihtoehtoina ovat bottityypistä riippuen sähköposti, API ja tarkistuspiste. Sähköposti-vaihtoehdossa sähköpostin pystyy lähettämään joko chattibotin omistajalle, toiminnosta tulevaan sähköpostiosoitteeseen tai vapaavalintaiseen sähköpostiosoitteeseen. API-vaihtoehdossa chattibotti lähettää tiedot POST- tai PUT-kutsusta määriteltyyn osoitteeseen. Tarkistuspistettä käyttäessä, voidaan seurata botin käymiä keskusteluja ja vastausten jakautumista.
  • Viestipolkua käyttämällä voidaan välttää saman viestipolun kirjoittaminen useampaan kertaan. Mikäli keskustelua luodessa huomaa tarvitsevansa samanlaisen polun uudelleen, voi jo kirjoitetun viestiketjun muuttaa viestipoluksi, jolloin sitä voi käyttää uudelleen.
  • Ei loppua käyttämällä voidaan edesauttaa keskustelun jatkumista halutun vastaushaaran jälkeen. Tämän käyttäminen mahdollistaa paremman käyttökokemuksen kävijälle ja sillä voidaan korvata ”Aloita keskustelu uudelleen” -toiminto. Mikäli kävijä etsii apua useammasta aiheesta, ei hänen tarvitse nollata koko keskustelua ja aloittaa sitä alusta. Tällöin botti voi ohjata ja kysyä käyttäjältä, mikäli jokin asia jäi häntä vielä askarruttamaan ja tarjota jo aiemmin annetut vaihtoehdot uudelleen.

Myös viestejä voidaan lisätä useampi peräkkäin. Viestit ilmaantuvat keskustelupuu-näkymässä allekkain. Useamman viestin kohdasta pääsee eteenpäin jatkamalla polkua alimmasta/ viimeisimmästä viestistä. Mikäli viestejä on peräkkäin useampia, aiemmista viesteistä ei voi enää lisätä uusia toimintoja. Viestien järjestystä voi kuitenkin muuttaa (kuva 7).

Kuva 6: Chattibotin keskustelun rakentaminen.

 

Kuva 7: Chattibotin keskustelun rakentaminen.

3.1.3 Viestipolun käyttö

Viestipolkuja voidaan käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa jokin tietty polku toistuu usein eri haaroissa. Viestipolku rakennetaan viestipolut -välilehdellä. Halutessaan on mahdollista jatkaa viestipolkua uudella viestipolulla. Rakennetun viestipolun voi nimetä uudelleen asetuksista. Viestipolun voi kopioida joko botin sisällä tai halutessaan jopa johonkin toiseen bottiin.

Viestipolun lisääminen keskusteluun: 
keskusteluun lisätään viesti → avataan viestin asetukset alaspäin osoittavasta tuplanuolesta → valitaan lisää viestipolku. 

Viestipolku näkyy kuvassa harmaalla pohjalla (Kuva 8). Kuvan oikeassa yläkulmassa on mahdollisuus zoomata, kopioida viestipolku, muuttaa asetuksia, tai poistaa kyseinen viestipolku.

Kuva 8: Chattibotissa rakennettu viestipolku.

 

3.1.4 Esikatselu ja esimerkkikoodit

Esikatselu -näkymästä pääsee esikatselemaan rakennetun botin toimivuutta ja havainnoimaan rakennettuja ominaisuuksia. Ensin valitaan bottityypiksi joko upotettu (embedded) tai kelluva (floating). Huomioitavaa on, että mikäli chattibotti on passivoitu, ei botin esikatselu ole mahdollista.

Esimerkkikoodeista löytyy linkki, jonka lisäämällä saadaan chattibotti näkyviin nettisivuille. Toiminto on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa (kappale 4).

 

3.1.5 Botin lisääminen verkkosivustolle

Kun chattibotti on tallennettu, muokkaa/luo-välilehden alapuolelle ilmestyy esimerkkikoodit-välilehti. Lisäämällä tältä välilehdeltä löytyvän koodin nettisivuille, botti tulee näkyviin (kuva 9).

Kuva 9: Chattibotin upotuskoodit nettisivuja varten.

 

Chattibotin voi lisätä nettisivuille kahdella eri tavalla, joko nettisivun sisällön sekaan upotettuna InPage-chattina (embedded) (kuva 10) tai alareunaan ilmestyvänä puhekuplana ja sieltä aukeavana chatti-ikkunana (floating) (kuva 11).

Kuva 10: Nettisivujen sisällön sekaan upotettu chattibotti.

 

Kuva 11: Nettisivujen alalaidasta ponnahtava chattibotti.

 

3.2 Bottiliikenteen ja keskusteluiden seuraaminen

Chattibotin kanssa käytyjä keskusteluja voidaan seurata bottikohtaisesti keskustelut -välilehdeltä. Niistä pääsee bottikohtaisesti seuraamaan botin kanssa käytyjä  keskusteluja ja laukaisimia. Vie tiesdostoon-nappulan avulla chattikeskustelut voi ladata csv-tiedostona jatkokäsittelyä varten. Nollaa -nappula tyhjentää chattibotin kanssa käydyt keskustelut. Yksittäisen käyttäjän tiedot voi poistaa klikkaamalla roskakoria kyseisen rivin kohdalta (kuva 12).

Liidien alta pääsee katsomaan käytetyt laukaisimet bottikohtaisesti. Kun nettisivukävijä päättää keskustelun chattibotin kanssa, pääkäyttäjä saa tästä tiedon sähköpostiinsa, kunhan bottikeskusteluun on määritetty laukaisimeksi sähköpostin lähettäminen (suosittelemme tätä toimenpidettä).

Kuva 12: Chattibotin keskusteluiden seuraaminen conversations-välilehdellä.

 

4.   Chattibottipohjat

Chattibotti taipuu moneen ja kokeilemalla erilaisia chattibotteja eri paikoissa sivustoa, löytää varmimmin parhaat keinot esim. tavoittaa lisää liidejä, senior-tason osaajia, sekä vastaamaan usein kysyttyihin kysymyksiin. Olemme pyrkineet helpottamaan keskustelupuun rakentamista luonnehtimalla muutaman esimerkkinä toimivan chattibottipohjan. Pohjissa on esitelty erilaisia chattibotin ominaisuuksia ja ideoitu mahdollisia keskustelupolkuja. Valmiista esimerkistä on hyvä lähteä kehittämään yrityksen brändiin sopivaa bottia.

Valitsemalla chattibottipohjan ja tyypin, pääsee esikatselemaan esimerkkibottia. Chattibottipohjan voi kopioida, jolloin chattibotti on muokattavissa chattibottien alla (Kuva 13). Tämän jälkeen bottia voi rauhassa muokata (Chattibotit → muokkaa/ luo → Valitse chattibotti). Kopioitu chattibottipohja on aluksi passiivisena ja se tulee ensin aktivoida, mikäli haluaa päästä esikatselemaan ja myöhemmin julkaisemaan botin nettisivuille.

Kuva 12: Chattibottipohjan kopioiminen.

Videomuotoiset ohjeet löytyvät YouTube-kanavaltamme.

Jos tarvitset apua, autamme mielellämme: info@jalmaribotti.fi